U heeft een aanmaning ontvangen van MKBinc? Wij adviseren u om direct actie te ondernemen. Hiermee voorkomt u meer kosten en bovenal voorkomt u beschadiging van uw relatie met uw leverancier. Neem contact met ons op om samen aan een oplossing te werken. Bel 026-3035800 (bereikbaar tijdens kantooruren)

Vindt u ons schrijven niet terecht en heeft u dit niet eerder schriftelijk geuit? 

In dit geval verzoeken wij u uw verweer schriftelijk of per email bij ons in te dienen. Dit kan via incasso@MKBinc.nl onder vermelding van uw dossiernummer. Dit nummer treft u rechts boven in het schrijven dat u van ons ontvangen heeft. Zorg dat u in heldere bewoording omschrijft waarom u van mening bent dat u niet hoeft te betalen.

De vordering niet ineens voldoen?

Samen met onze opdrachtgever kunnen wij met u tot een betalingsregeling komen. Deze is afhankelijk van het openstaande bedrag en geldt alleen indien de opdrachtgever akkoord is. Na onze schriftelijke bevestiging dient u zorg te dragen voor nakoming van deze regeling. Het niet nakomen van deze regeling leidt tot direct opeisbaarheid van de totale vordering.